Revisorerklæring på budgetter og perioderegnskaber

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisorerklæring på budget og perioderegnskab

Skal din virksomhed i banken og optage ny eller genforhandle finansiering, kan bankforbindelsen anmode om, at ledelsen fremsender perioderegnskab og budgetter. I den forbindelse kan banken kræve, at ledelsen får virksomhedens revisor til at gennemgå perioderegnskabet og budgettet.


Revisors gennemgang af perioderegnskabet og budget

Revisor kan hjælpe med et review af perioderegnskabet og giver en erklæring (ISRE 2410) der er noget billigere at udføre end fuld revision. Det kræver, at revisor er generalforsamlingsvalgt revisor, og at revisor har revideret det foregående årsregnskab. ISRE 2410 review af et perioderegnskab udført af selskabets revisor er en erklæring med sikkerhed, dog begrænset. For denne erklæringstype afgiver revisor en negativ konklusion, da der til forskellige for en konklusion i fuld revision, anføres i konklusionen, at revisor ved gennemgangen af perioderegnskabet ikke er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at perioderegnskabet ikke er retvisende. Ved fuld revision, vil der anføres fra revisor i konklusionen, at det er revisors opfattelse, at årsregnskabet er retvisende, medmindre revisionspåtegningen er modificeret med forbehold.


Revisors målrettet erklæring uden sikkerhed

Hvis du for din virksomhed hellere ønsker aftalefrihed, og mere præcist kan aftale hvad revisor skal udføre i forbindelse med et perioderegnskab, kan der anvendes ISRS 4400 aftalte arbejdshandlinger. I denne forbindelse kan der for et perioderegnskab afgrænses, hvilke arbejdshandlinger og undersøgelser revisor skal foretage, og efterfølgende oplyse i sin erklæring.

 

Den kan muligvis blive mere præcis, fordi et review indeholder mere omfattende arbejdshandlinger, og måske arbejdshandlinger der ikke er relevante for kundens behov. ISRS 4400 aftalte arbejdshandlinger kan målrette sig til resultatopgørelsen alene, og herefter vil revisor berette om, hvilke oplysninger der er modtaget, hvad indeholdte de og hvordan er de kontrolleret, efterregnet eller anden passende arbejdshandling der er aftalt i aftalebrevet. Resultatet af revisors opdagelser ved denne arbejdshandling, skrives ind i erklæring, og på den måde kan kunden og evt. bank læse og tage stilling til resultatet.


Revisorerklæring på budgettet

Her kan ISRS 4400 aftalte arbejdshandlinger ligeledes anvendes, her leverer revisor en erklæring, der ikke indeholder nogen form for sikkerhed. Dette kan med fordele vælges, da et budget er enormt vanskeligt for revisor at vurdere sikkerheden i. Derfor kan der i stedet vælges ISAE 3400 undersøgelser af fremadrettet finansielle oplysninger, når der skal afgives erklæringer med lav grad af sikkerhed på budgetter. Teoretiskset tillader ISAE 3400 undersøgelser af fremadrettet finansielle oplysninger også, at revisor i sin konklusion udtrykker høj grad af sikkerhed, men formentlig vil de fleste revisorer være påpasselige med det, set i lyset af den medfølgende risiko.


Sondringen om du skal bede din revisor om den ene eller anden revisorerklæring, gælder for så vidt kompleksiteten i virksomheden, hvor henne i livscyklussen befinder virksomheden sig, og hvor er virksomheden strategisk på vej hen. Hvilket marked opererer virksomheden i, er det usikkert og et dynamisk marked, og hvordan se virksomheden sammensætning af kompetencer og ressourcer. Overvejelserne er ikke udtømmende, men indikativ for de mange forhold og faktorer, når revisor skal erklærer sig på noget frem i tiden, hvilket er meget vanskeligt.


Revisorrrklæring til virksomhedens budget med sikkerhed

Revisor kan opnå sikkerhed ved at anvende ISAE 3400 undersøgelser af fremadrettet finansielle oplysninger, herved opnår revisor tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som følge af, at revisor tager stilling til følgende:


En kontrol af ledelsen skøn i budgettet, er de realistiske, eller ligger det for langt fra hvad revisor bør erklærer sig om, og reelt set trække sig for opgaven.

Hvordan er budgettet rent teknisk og mekanisk udarbejdet, er der sammentællings- og formelfejl, hvilke forudsætninger har personer der har udarbejdet budgettet.

Revisor vil undersøge hvilke forudsætninger der er lagt ind i budgettet, og hvorledes disse informationer er oplyst og præsenteret i budget.

Er der sammenhæng fra virksomhedens historiske finansielle oplysninger, og er der en generel sammenhæng fra budgettallene til virksomhedens ledelsesstrategi og effektuering af strategien.


Er revisor umiddelbart tryg ved resultatet og har vurderet forudsætninger og tal i budgettet for tilstrækkelig troværdige, kan revisor i sin konklusion for erklæringstypen ISAE 3400 undersøgelser af fremadrettet finansielle oplysninger berette, at forudsætningerne i budgettet giver et rimeligt grundlag for de fremadrettede oplysninger.