Revisorerklæring vognmandstilladelse

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisorerklæring vognmandstilladelse

Varebilsvognmandsuddannelse

Der kommer fra d. 1 Juli 2019 krav om, at vognmand skal have gennemført og bestået uddannelsen som varebilsvognmand, og ligeledes have en varebilstilladelse udstedt fra Færdselsstyrelsen. Det nye får indflydelse på vognmænds forretninger der er i besiddelse af varebiler, med/uden anhænger, over 2.000 kg. og til og med 3.500 kg. Tilladt totalvægt, der for fremmed regning fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg. Pr. stykgods.


Er man en ansat får man mulighed for at ansøge om dispensation, betingelserne for fritagelsen vil f.eks. kræve, at ansøgeren de seneste 3 år har haft en stilling i en overordnede funktion for et godstransportvirksomhed, det vil medfører fritagelse for uddannelses forløbet, dog skal den afsluttende prøve gennemføres og bestås. I denne forbindelse skal en arbejdsgiver her dokumentere erhvervserfaringen.


Er man eksisterende vognmand kan man ansøge om dispensation for både uddannelse og prøve, hvis der er drevet vognmandsforretning i perioden den 1. juli 2017 til den 30. juni 2019.


Revisor årsregnskab vognmandsforretning

Dette kan dokumenteres ved, at der indsendes årsregnskaber din revisor har assisteret med, og informationer på varebilerne.


Færdselsstyrelsen kan kræve Revisorerklæring, tredjemands beretning

I tillæg til indsendelse af årsregnskabet for din vognmandsvirksomhed, skal der også oplyses om hvad vognmandsforretningen har beskæftiget sig med, her vil revisor kunne afgive en erklæring om vognmandsvirksomhedens forretningsgrundlag.


Er du som medarbejder eller selvstændig erhvervsdrivende vognmand omfattet af de nye regler, og hvis du de seneste 10 har bestået prøvet eller er en godkendt transportleder i en virksomhed med vognmands- eller varebilstilladelser, er du fritaget fra kravet om både uddannelse og prøve.


Revisorerklæring varebilstilladelse

Færdselsstyrelsen kræver, at hvis man ønsker at drive vognmandsforretning, skal der udstedets en varebilstilladelse og dette kræver f.eks. faglige kvalifikationer, dvs. man skal have en Varebilsvognmandsuddannelse nævnt ovenfor. Der skal være en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første tilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse. Der må ikke være forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. Færdselsstyrelsen anvender begrebet ”Vandel og god skik”, dette indebærer at styrelsen foretager en konkret vurdering ud fra hvert tilfælde for udstedelse af varebilstilladelse.


Revisor erklæring til godkendelse af egenkapitalen 

Det har ingen betydning for om virksomheden drives personligt eller i selskabsform, egenkapitalen skal være tilstede og derfor skal der en revisor erklæring til at godkende dette.  Gældende for vognmandsvirksomheden er, at der forlanges følgende egenkapitalkrav på mindst 13.500 kr. for den første tilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse.


Måderne dette kan dokumenteres på overfor Færdselsstyrelsen er ved følgende metoder:

  1. En erklæring om egenkapital størrelse afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
  2. Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
  3. Virksomhedens åbningsbalance i de tilfælde hvor virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab

Derfor kræver det revisorhjælp for vognmandsforretningen bogføring og årsregnskab, når der skal anmodes om dokumentation for egenkapitalens størrelse overfor færdselsstyrelsen.